Policealna Szkoła Medyczna

Kształcimy zawodowo

Kierunki

W Policealnej Szkole Medycznej kształcimy na kierunkach:

 

Rekrutacja

Kandydaci do Policealnej Szkoły Medycznej składają wymagane dokumenty w sekretariacie Szkoły. Nauka na wszystkich kierunkach kształcenia zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Wymagane dokumenty:

zgodnie ze wzorem określonym przez rozporządzenie MZ z 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U., z 2014 r. poz. 1144).

 

Opiekun medyczny

Nauka na kierunku technik medyczny trwa 1 rok. Wykształcenie w tym zakresie pozwala na zdobycie atrakcyjnego zawodu w krótkim czasie. Stanowi doskonałe przygotowanie do podjęcia pracy opiekuńczo-
pielęgnacyjnej nad osobą chorą i niesamodzielną w oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-
pielęgnacyjnych, domach pomocy społecznej.

Umiejętności praktyczne słuchacze zdobywają w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach.

 

Technik farmaceutyczny

Nauka na kierunku technik farmaceutyczny trwa 2 lata. Pozwala na zdobycie prestiżowego zawodu medycznego, który umożliwia zatrudnienie w aptekach, punktach aptecznych, sklepach medyczno–zielarskich, zakładach farmaceutycznych i kosmetycznych, hurtowniach farmaceutycznych oraz jako przedstawiciel farmaceutyczny i medyczny.

Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w aptekach otwartych, aptekach szpitalnych i hurtowni farmaceutycznej

 

Technik masażysta

Nauka na kierunku technik masażysta trwa 2 lata. Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe w zakresie masażu klasycznego, segmentarnego, sportowego, limfatycznego i w odnowie biologicznej.

Po ukończeniu Policealnej Szkoły Medycznej na kierunku technik masażysta można podjąć pracę m.in. w:

 

Opiekun osoby starszej

Nauka obejmuje 2 lata kształcenia. Ukończenie kierunku stwarza możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu w zakresie świadczenia usług opiekuńczo-wspierających osoby starszej. W obliczu szybko starzejącego się społeczeństwa zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w dziennych i środowiskowych domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osoby starszej, w środowisku domowym osoby starszej.

 

Opiekunka dziecięca

Nauka na kierunku trwa 2 lata. Zdobyty zawód daje podstawy do pracy z dziećmi zdrowymi, chorymi i niepełnosprawnymi, do czwartego roku życia, w żłobkach, klubach dziecięcych, domach dziecka, ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych, oddziałach szpitalnych, sanatoriach i w rodzinach w kraju i za granicą.

Słuchacze odbywają praktyki zawodowe w żłobkach i na szpitalnych oddziałach dziecięcych oraz w domach dziecka.

Przyjdź 8:00-18:00

Zadzwoń 33 861 89 59

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.